Cijene

Kurs stranog jezika (za djecu) 64 časa .................................... 35 KM mjesečno

Kurs stranog jezika (za odrasle) 64 časa .................................... 40 KM mjesečno

Testiranje radi provjere nivoa znanja i izdavanje certifikata o poznavanju stranog jezika ................................... 120KM

Prevođenje sa engleskog jezika ... za detaljne informacije kliknite ovdje

Prevođenje na engleski jezik ... za detaljne informacije kliknite ovdje

Instruktivna nastava ....................... 15KM po satu

Konsekutivno prevođenje ....................... 25KM po satu

Simultano prevođenje ....................... 50KM po satu