Upisi na proljetni ciklus kurseva engleskog i njemačkog jezika za djecu i odrasle obaviće se po sljedećem rasporedu:

Ilijaš (u prostorijama centra): 2.i 3. 2..2017. 17.30 - 19.30 sati

Breza:
4.2. (subota), 9.30 - 10.30 sati u O.Š. "Safvet-beg bašagić" Mahala
4.2. (subota), 11.30 - 12.30 sati u O.Š. "Enver Čolaković" Breza

Termini upisa u Olovu će biti naknadno objavljeni.

Kao i do sada, ukoliko ste polaznik na nekom od naših kurseva:
- besplatni udžbenici za polaznike*
- dječiji kursevi od 35 KM mjesečno (64 časa)
- kursevi za odrasle 40 KM mjesečno
- popusti za dvije ili više osoba iz jedne porodice
- besplatno ulazno testiranje u terminima upisa
* polaznici na kursu njemačkog jezika za odrasle plaćaju udžbenik