STEP centar za strane jezike se, već dugi niz godina, bavi edukacijom na polju stranih jezika. Naš centar po veoma povoljnim cijenama nudi kurseve engleskog i njemačkog jezika za djecu i odrasle.

Pored standardnih kurseva jezika za djecu i odrasle STEP centar organizuje i korporativne kurseve općeg i poslovnog jezika (engleskog i njemačkog) za kompanije, u prostoijama kompanije ili našeg centra.

Ukoliko vam obaveze ne dozvoljavaju pohađanje nastave u nekoj od naših grupa možete učiti jezike po modelu individualne nastave. Osnovni princip ovakve nastave je da polaznik sam odabere vrijeme i mjesto izvođenja nastave kao i dinamiku (sedmični broj časova) po kojoj želi pohađati nastavu.

Za polaznike koji već imaju određeno jezičko znanje vršimo određivanje nivoa znanja (u skladu sa Evropskim referentim okvirom za jezike) i izdavanje certifikata o dostignutom nivou.

Naš centar nudi usluge prevođenja na više jezika kao i sa stranih na bosanski jezik. U zavisnosti od vaših potreba možemo vam ponuditi prevođenje teksta i usmeno (simultano i konsekutivno) prevođenje u našim prostorijama ili na terenu.

STEP centar za strane jezike povremeno organizuje i jezičke radionice, predavanja i debate kroz English Speaking Club koji ima za cilj da svoje polaznike koji su već završili napredne kurseve engleskog jezika dodatno besplatno educira i obezbijedi im aktivan kontakt sa jezikom.