Predstojeći događaji

Početak upisa u Ilijašu

08.09.2022. - Početak upisa u Ilijašu

Upisi u Brezi

10.09.2022. – Upisi u Brezi

Početak nastave u jesenjem ciklusu

14.09.2022. – Početak nastave u jesenjem ciklusu