Predstojeći događaji

Upis u Ilijašu

7. i 8. septembar 2023. u terminu od 17.00 do 19.30 sati u prostorijama centra

Upis u Župči

9. septembar 2023. (subota) u terminu od 15.00 do 16.00 sati u prostorijama škole ,,Safvet-beg Bašagić'' u Župči

Upis u Brezi

Breza (Mahala): 9. septembar 2023. (subota) u terminu od 9.30 do 10.30 sati u O.Š. ,,Safvet-beg Bašagić''
Breza: 9. septembar 2023. (subota) u terminu od 12.00 do 13.00 sati u O.Š. ,,Enver Čolaković''