Predstojeći događaji

Prezentacija u prostorijama centra u Ilijašu

27.02. - Prezentacija u prostorijama centra u Ilijašu

Prezentacija u O.Š. ''Safvet-beg Bašagić'' Mahala, Breza

28.02. - Prezentacija u O.Š. ''Safvet-beg Bašagić'' Mahala, Breza

Prezentacija u O.Š. ''Enver Čolaković'' Breza

04.03. - Prezentacija u O.Š. ''Enver Čolaković'' Breza