Kursevi za odrasle

Kurs engleskog jezika (za odrasle) 64 časa .................................... 200 KM (50 KM mjesečno)

 

New Inside Out Beginner (A1) kurs je namijenjen apsolutnim početnicima i onima koji se tako osjećaju. Ukoliko želite početi sa učenjem jezike od samih osnova ovaj kurs će vam ponuditi:

· Korisne fraze - veliku banku praktičnih jezičkih izraza koja će, lekciju po lekciju, obezbijediti polaznicima ključni fond riječi za bazičnu upotrebu izvan učionice.

· Dodatne liste riječi - odlično pomagalo za ponavljanje ranije naučenih i usvajanje novih riječi.

· Gramatičke sekcije - svaka lekcija sadrži po dvije gramatičke jedinice a dodatna pomoć korisnicima je Grammar Extra Section koju će pronaći na kraju udžbenika a koja će im ponuditi dodatna pojašnjenja koja će im biti od koristi pri ponavljanju i samostalnom učenju.

· Pregledne i jasne stranice udžbenika - biće od pomoći vizuelnim tipovim učenika koji će lakše zapamtiti sve, jasno prikazane i prepoznatljivim bojama označene strukture.

Sadržaj i primjer jedne lekcije možete pregledati ovdje.

 

Move Elementary (A2) - Ukoliko ste već stekli osnove u poznavanju engleskog jezika onda ste spremni za naredni korak.

Na elementarnom nivou u našem centru nastava se izvodi uz korištenje Move Elementary programa. Ovaj jedinstveno fleksibilni kurs za starije tinejdžere i odrasle zasnovan je na pažljivo

dizajniranom komunikativnom pristupu u nastavi. Kurs je baziran na dobro odabranim, interesantnim tematskim cjelinama raspoređenim u tri nezavisna modula i može se realizovati kroz kratke, intenzivne kurseve kao i kroz standa kurseve (50 - 65 časova).

Moderni i inovativni dodatni materijali će pozitivno uticati na motivaciju i bolje rezultate učenja engleskog jezika.

Sadržaj i primjer jedne lekcije možete pregledati ovdje.

 

Move Pre-Intermediate (A2/B1) - Intenzivni kurs modernog engleskog jezika za odrasle i studente na nižem-srednjem nivou.

Pažljivo odabran i dobro strukturiran materijal omogućava polazniku da već u ovoj fazi učenja uspješno komunicira na engleskom jeziku.

Udžbenik je opremljen velikim brojem dodatnih vježbi koje imaju za cilj podizanje konverzacijskih vještina a za samostalno učenje od velike pomoći su i interaktivne vježbe na CD-ROM-u.

Sadržaj i primjer jedne lekcije možete pregledati ovdje.

 

Move Intermediate (B1) - Na ovom nivou se posebna pažnja posvećuje formiranju socijalnih kompetencija i poboljšanju konverzacijskih vještina.

Kao pomoć pri ovladavanju engleskim jezikom na B1 nivou ponudićemo vam kurs koji se oslanja na udžbenik ispunjen interesantnim tekstovima koji maksimalno afirmišu konverzaciski aspekt u procesu edukacije.

Razni gramatički i leksički zadaci će vas motivirati i pomoći u poboljšanju govornih sposobnosti i uspješne komunikacije u stvarnim životnim situacijama.

CD-ROM sa dodatnim gramatičkim aktivnostima i vokabularom, igrama i vježbama koje se odnose na svaki dio lekcije, pružaju odličnu priliku za samostalno učenje i savladavanje predviđenih nastavnih materijala.

Sadržaj i primjer jedne lekcije možete pregledati ovdje.

 

Move Upper-Intermediate (B2) - Do ovog nivoa smo naučili stvari koje su nam potrebne da bismo mogli razgovarati o velikom broju tema i životnih situacija. Ovladali smo osnovam gramatike i leksike.

Na ovom nivou ćemo naučiti sva preostala glagolska vremena, sintaksa postaje složenija i učimo sve više jezičkih finesa.

Više pažnje se posvećuje i pisanju, formalnom i neformalnom, a konverzacija dolazi na viši nivo, pa tako polaznici opuštrno reaguju na svaku temu, samostalno vode razgovore i intervjue.

I na ovom nivou ćemo koristiti udžbenik iz Move edicije.

Sadržaj i primjer jedne lekcije možete pregledati ovdje.

 

Move Advanced (C1) - Nakon završetka ovog nivoa kursa engleskog jezika bićete u stanju da razumijete širok spektar zahtjevnih, dužih tekstova i prepoznavaćete tačna značenja skoro svih riječi, izraza i fraza. Uspješno i precizno ćete formulisati i prenijeti ideje i mišljenja drugim govornicima. Jasno i detaljno ćete opisati i predstaviti složene teme. Možete razumjeti specijalizovane članke čak i kad nisu uže vezani za vašu struku ili vaše područje djelovanja. Izražavaćete se razgovjetno i spontano bez dugog traženja pravog izraza. Jezik ćete uspješno koristiti za društvene i profesionalne svrhe. Bez mnogo muke ćete moći razumjeti TV programe i filmove. Fleksibilno i efikasno ćete koristiti jezik za društvene, akademske i poslovne potrebe.

Govorne vježbe i aktivnosti će biti zastupljene kroz sve vježbe a velika pažnja se polaže na pravilan izgovor i intonaciju, kao i na bogaćenje i proširivanje Vašeg vokabulara.

Sadržaj i primjer jedne lekcije možete pregledati ovdje.