Poštovani roditelji,

u ime STEP centra za strane jezike vas pozivamo na prezentaciju naših kurseva engleskog jezika za djecu najmlađeg školskog uzrasta (6-8 god / prvi i drugi razred osnovne škole).

Zadovoljstvo nam je predstaviti vam naš način rada sa najmlađim polaznicima, naše predavače kao i udžbenike i ostala nastavna sredstva koja koristimo na kursu.

Prezentacije će se održati po sljedećem rasporedu:

Ilijaš (prostorije našeg centra) za O.Š. ''Stari Ilijaš'' i O.Š. "Podlugovi''): 27.2.2019. (srijeda) 18.00 do 18.30 sati
za O.Š. ''Hašim Spahić'': 27.2.2019. (srijeda) 19.00 do 19.30 sati

Breza: 28.2. (četvrtak), 19.00 - 19.30 sati u O.Š. "Safvet-beg bašagić" Mahala
4.3. (ponedjeljak), 19.00 - 19.30 sati u O.Š. "Enver Čolaković" Breza
6.3. (srijeda), 19.00 - 19.30 sati u O.Š. "Safvet-beg bašagić" Župča

Sve prisutne očekuju prigodni pokloni.
Sve dodatne informacije možete dobiti na tel. 061/401-921 ili preko kontakt formulara.